BCT-1M

BCT-1M

     เป็นลักษณะคล้ายๆ เกมส์ไพ่หวยสด แต่เกมส์นี้จะเป็นในรูปแบบของเกมส์ที่ระบบจัดมาให้ซึ่งจะเป็นทำรอบได้ดีกว่าแบบสดเพราะเนื่องจากใช้เวลาคูลดาวน์แต่ละรอบที่จะจับไพ่หรือออกรางวัลออกมานั้นค่อนข้างถี่กว่าและไวกว่า

รายละเอียดย่อยของเกมส์

     จากตำแหน่งหลัก หมื่น,พัน,ร้อย,สิบ,หน่วย เลือกตำแหน่งละ 1 หมายเลข รวมเป็น1ชุด ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก พัน,ร้อย,สิบ,หน่วย เลือกตำแหน่งละ 1 หมายเลข รวมเป็น1ชุด ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก หมื่น,พัน,ร้อย เลือกตำแหน่งละ 1 หมายเลข รวมเป็น1ชุด ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก พัน,ร้อย,สิบ เลือกตำแหน่งละ 1 หมายเลข รวมเป็น1ชุด ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก ร้อย,สิบ,หน่วย เลือกตำแหน่งละ 1 หมายเลข รวมเป็น1ชุด ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก หมื่น,พัน เลือกตำแหน่งละ 1 หมายเลข รวมเป็น1ชุด ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก สิบ,หน่วย เลือกตำแหน่งละ 1 หมายเลข รวมเป็น1ชุด ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก หมื่น,พัน,ร้อย,สิบ,หน่วย เลือกตำแหน่งใดก็ได้ จำนวน1หมายเลขหรือมากกว่า ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากเลข 0-9 เลือกหมายเลขใดก็ได้ จำนวน1หมายเลขหรือมากกว่าถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

     จากตำแหน่งหลัก หมื่น,พัน,ร้อย,สิบ,หน่วย เลือกตำแหน่งใดก็ได้ของรูปแบบ ญ,ล,คี่,คู่,ฉ.พ.,ป.ก.โดยแต่ละตำแหน่งสามารถเลือกได้1รูปแบบหรือมากกว่า  ถ้าตำแหน่งและหมายเลขที่ท่านได้ลงเดิมกันเอาไว้กับทางเว็บ ตรงกับผลรางวัลที่ออกจะถือได้ว่าถูกรางวัลและได้รับรางวัลดังกล่าว

 

Share on facebook
Facebook