กติกาของเกมสลาฟ

1. เมื่อเริ่มเล่น ทุกคนจะได้ไพ่จำนวน 13 ใบ

2. ในรอบแรกคนที่มีไพ่ 3♣ จะเป็นผู้เริ่มเกม และวนตามเข็มนาฬิกา

3. ลำดับการเรียงไพ่ 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10 < J < Q < K < A < 2 คือ 3 เล็กที่สุด และ 2 ใหญ่ที่สุด

4. ถ้าไพ่เลขเหมือนกันให้ดูที่ดอกของไพ่โดย เรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่ คือ ดอกจิก ♣ < ข้าวหลามตัด ♦ < โพธิ์แดง ♥ <โพธิ์ดำ ♠

5. โดยกติกา ถ้าคนเริ่มลงไพ่เดี่ยว คนต่อไปต้องลงไพ่เดี่ยวตาม ถ้าลงไพ่คู่คนต่อไปต้องลงคู่ตาม โดยถ้าไพ่คู่เลขเดียวกันให้ดูที่ดอกที่ใหญ่ที่สุด โดย ไพ่ตอง 3 ใบ จะชนะไพ่ 1 ใบ และไพ่ 4 ใบ ชนะไพ่คู่

6. ใครที่หมดคนแรก เป็นคิง คนที่ 2 เป็นควีน คนที่ 3 เป็นรองสลาฟ และคนสุดท้ายเป็น สลาฟ ตามลำดับ

7. เมื่อจบในรอบแรกแล้ว คิง สามารถแลกไพ่ที่ดีที่สุดจาก สลาฟ ได้ 2ใบ และ ควีน สามารถแลกไพ่ที่ดีที่สุดจาก รองสลาฟ ได้ 1ใบ
8. เมื่อเล่นที่รอบ 2 ผู้เล่นที่เป็น ควีน รองสลาฟ และสลาฟ ได้เป็น คิง ก่อน คนที่เป็น คิง ในรอบแรก จะต้องเป็น สลาฟ ทันที

Share on facebook
Facebook