ศักดิ์ศรี, ประวัติศาสตร์, เกียรติยศ : ฟุตบอลเยอรมันตะวันออกและมรดกที่เหลือไว้

  เยอรมันตะวันออก หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่อยู่ในความทรงจำของชาวไทยมากนัก

Share on facebook
Facebook